Ökoiskola

okoiskola_logo


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden évben pályázatot ír ki Ökoiskola cím elnyerésére. A cím azon nevelési-oktatási intézmények legmagasabb szintű állami elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel.

2015 márciusában beadtuk pályázatunkat, s októberben kaptuk meg az örömteli hírt: hivatalosan is ökoiskola lettünk 2016. január 1-től. Az iskola 2018. december 31-ig (3 évig) jogosult az Ökoiskola cím és logó használatára, majd a pályázatot újra be kell nyújtani. Jelen pillanatban az iskolák negyede viseli ezt a címet. Az „Örökös Ökoiskola” címet háromszori sikeres pályázat után lehet elnyerni. Az ünnepélyes címátadás január 30-án történt meg, melyen Szabóné Földesi Erika, az Ökocsoport vezetője vett részt Budapesten.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területét átszövik, ezzel alakítva ki a tanulókban a környezettudatos szemléletet.

Intézményünk dolgozói kiemelten kezelik a környezettudatos gondolkodás fejlesztését alsó és felső tagozaton egyaránt. Tudatában vannak a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával, és ezt a szempontot a mindennapi munkájuk során érvényesítik. Tanulóink, nevelőink tudatosan figyelnek környezetünk védelmére. A személyes példaadás és a közösség ereje segíti környezetvédelmi munkánk hatékonyságát.

Ökoiskolai munkacsoportunk azon fáradozik, hogy minél érdekesebb és változatosabb programokat kínáljanak az év folyamán az iskola tanulóinak a fenntarthatóság jegyében, melynek megvalósításában intézményünk minden tanulója és dolgozója aktívan részt vesz. Mióta ÖKO-iskola lettünk, tudatosan úgy szervezzük iskolai programjainkat, hogy abban mindig megjelenjen egy-egy „öko” elem is.

Vannak évről–évre ismétlődő programjaink, de minden tanévben igyekszünk új elemekkel is színesíteni a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó foglalkozásainkat, melyből ebben az évben a következőket valósítottuk meg:

 • Februárban a Betegek világnapja alkalmából Kolozsi Ildikó tanárnő színjátszó csoportjával egy kis műsort adott elő a Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak és betegeinek, valamint kiállítást rendeztek a Kórház aulájában saját készítésű műveikből.
 • Az iskola aulájában tanulói munkákból kiállítás készült „Makett városrész” címmel.
 • Márciusban a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából a 4. b osztályosok őrjáratot tartottak az iskola épületében „Energia kaland” címmel, melynek célja volt a vízzel, villannyal való takarékosság ellenőrzése.
 • Az 1.c, 4.b, 6.b, és 6.c osztály bekapcsolódott a Pénz7 programjába.
 • Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szokásainkhoz híven megrendeztük ünnepi megemlékezésünket, melyet ebben a tanévben a 8.b osztály mutatott be Szintai Éva tanárnő felkészítésével, s a dekoráció újrahasznosított papírból készült.
 • A „Víz világnapja” alkalmából bekapcsolódtunk a KÖVIZIG által szervezett városi programokba, s az iskolai ÖKO sarokban is kiállítást rendeztünk e témában.
 • Áprilisban a „Digitális témahét”-re nevezett be az 1.c és a 6.c osztály.
 • A költészet napja alkalmából ünnepi műsort adott elő a 7.b osztály Kolozsi Ildikó tanárnő felkészítésével, melyhez versillusztrációkból kiállítás is készült az aulában „Ó, természet, ó dicső természet” címmel.
 • Ebben a hónapban véradást szerveztünk a Magyar Vöröskereszttel karöltve, melyen 21 felnőtt adott vért. Első lett a 3.b osztály, akik egy délutáni kirándulást nyertek a Steigervald lovastanyára.
 • „Megszólal a hulladék” címmel hagyományunkhoz híven versenyt hirdettünk osztályainknak papír és használt elem gyűjtésből, valamint – ebben az évben először – használt sütőzsiradékot gyűjtöttünk be. Sikerét nagyban köszönhetjük a szülők segítőkészségének.
 • A 7. és 8. évfolyamosainkhoz az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaság által elindított enHome Zöldjárat roadshow-ját hívtuk el. A program színes és érdekes formában, kísérletekkel és interaktív elemekkel gazdagított rendhagyó műsor során ismertette meg a megújuló energiaforrásokkal tanulóinkat.
 • Májusban a „Madarak és fák napja” alkalmából rendeztünk egészségnapot. A nap programját Szintai Éva és Dancsné Kovács Ilona tanárnők állították össze.

 

Öko-galéria