Ökoiskola

orokos_okoiskola_logojpgorokosOkooklevel

 

 


 

 

 


dok2.11

Öko2.2


 


 

Dokumentumaink

2016/2017 tanév éves beszámolója

2017/2018 tanév éves beszámolója

2018/2019 tanév intézményi munkaterve

2018/2019 tanév ökoiskolai munkaterve

2018/2019 tanév éves beszámolója (ökoiskola beszámoló: 40. oldaltól)

2019/2020 tanév intézményi munkaterve (tartalmazza az ökoiskolai munkatervet)

2019/2020 tanév éves beszámolója (ökoiskola beszámoló: 141. oldaltól)

2020/2021 tanév intézményi munkaterve (tartalmazza az ökoiskolai munkatervet)

2020/2021 tanév éves beszámolója (ökoiskola beszámoló: 112. oldaltól)

2021/2022 tanév intézményi munkaterve (tartalmazza az ökoiskolai munkatervet)

2021/2022 tanév éves beszámolója


2021-2022

Galéria 2021-2022

 

2020-2021

Galéria 2020-2021

 

2019/2020

Iskolánk ismételten elnyerte az Ökoiskola címet

oko_oklevel_2

A tanrend.hu oldalon megjelent cikk a címátadó ünnepségről

 

Képes naprakész dokumentációnk a 2019/2020-as tanévtől az intézmény facebook oldalán nyilvánosan megtalálható.

 

2018/2019

Beszámoló az éves beszámoló 40. oldalától olvasható

Galéria 2018-2019

 

2017/2018

Az idei tanév kiemelt feladata továbbra is az Ökoiskola pályázatban vállalt célok és programok megvalósítása. A megalakult munkacsoport tanév kezdetekor elkészítette az éves munkatervet, melybe beterveztük a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat,
feladatokat. Ezen feladatok a tanév során folyamatosan változtak és bővültek az éppen
aktuális város rendezvényekkel összhangban.

A munkacsoport feladata, hogy segítse, koordinálja a munkaterv feladatainak megvalósulását, dokumentációs, értékelő munkát végezzen és külső támogatókkal kapcsolatot keressen. Intézményünk fontosnak tartja a gyerekek környezeti nevelését nemcsak a tanulók, hanem a felnőttek körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának további emelése.

Az iskola belső környezete „zöld”, a szó összes értelmében. A kapott és a folyamatosan
érkező nagyméretű szobanövényeket, melyek az aulát, az iskola körfolyosóját díszítik
pedagógusaink, diákjaink, takarítónőink lelkesen, rendszeresen ápolják.

Az iskola külső terei, udvara: Igyekszünk a külső környezetünk szépítésére is nagy gondot
fordítani. Az előző években elültetett fák és cserjék ápolását folyamatosan végeztük a
tanulókkal együtt. Valamint az idei tanévben újabb pályázat által nyert fák kerültek
elültetésre.

Az iskola területe 2015-ben az önkormányzat által megvásárolt szomszédos telekkel bővült, ahol a tanév végén elkezdődött az épület felújítása. Az építkezés befejeztével a fennmaradó zöld területen megvalósulhat egy Implom-kert kialakítása sok-sok növénnyel, virággal.

A játszótéri eszközök és homokozó felújítása és karbantartása a tanév során folyamatosan
zajlott.

A tanév során a munkatervben foglalt megvalósult feladatok:

 • Az iskolai Könyvtárban megtalálható az ÖKO kuckó. Az ÖKO sarok szakirodalma
  továbbra is csak a versenyeken és diákok, szülők felajánlásából kapott könyvekkel, térképekkel bővült. Saját anyagi forrás a bővítésre nem áll rendelkezésre.
 • Az ÖKO sarok faliújságának frissítéséről folyamatosan gondoskodtunk,
  megemlékeztünk a környezetvédelem jeles napjairól.
 • Szilvalekvár-főzés, Szüreti bál ( hagyományápolás).
 • Implom-túra – Egészségnap. Intézményünk tanulóinak lehetőségük volt a nap folyamán játékos feladatokat megoldani, előadásokat meghallgatni, bemutatókat megnézni külső és belső helyszínen egyaránt.
 • Papírgyűjtés: az idei tanévben is a Diákönkormányzat szervezésében sikeresen
  megvalósult. A befolyt összeget a legtöbb osztály az év végi tanulmányi kirándulásuk támogatására fordította.
 • Szelektív hulladékgyűjtés: kiemelten szárazelemek, akkumulátorok, használt
  mobiltelefonok és használt sütőzsiradék gyűjtése volt a cél, mellyel nem csak
  tanulóinkat és azok családtagjait, hanem a környéken élő családokat is megszólítottuk. A program sikeres volt, ezért a következő években is meg fogjuk hirdetni ezt az akciót.
 • Erdei iskolai programunk hagyományosan folytatódott Városerdőn.
 • Az Autómentes nap és az osztályfőnökök által szervezett őszi biciklitúrák
  hozzájárultak a kerékpáros közlekedés népszerűsítéséhez. A tanulóink nagy része
  kerékpárral jár iskolába, így a kerékpártárolók bővítésére folyamatosan igény van.
 • A Téli ünnepkör témája is tartalmaz a környezeti neveléssel kapcsolatos elemeket. A karácsonyváró kézműves foglalkozásokon, valamint az iskola díszítése során gondot fordítunk az újrahasznosítható, többször felhasználható anyagok
  alkalmazására. A Zöld karácsony a minél kevesebb csomagolópapír, a  környezetbarát fa, természetes anyagokból készült ajándékok készítésére buzdított.
 • Nevezetes napok megünneplése: rajzokkal, termésekből készített alkotásokkal,
  rádiós műsorokkal, fogalmazásokkal ünnepeltük meg a következő nevezetes napokat:
  a Méz és a Méhek napja Magyarországon, Állatok Világnapja, Márton napja,
  Halloween napja, Takarékossági világnapja, Farsang, a Költészet napja, Betegek
  Világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Digitális és
  Fenntarthatósági témahét…..
 • Év közben az iskolarádió műsorai folyamatosan kapcsolódtak az év nevezetesebb ünnepnapjaihoz (Takarékossági világnap, „Ne vásárolj semmit”, Vizes élőhelyek napja, Planetáris tudat világnapja, Madarak, fák napja)
 • Részt vettünk a DADA programban.
 • Pályázatok, versenyek: rendszeresen részt vettünk városi vagy országos
  természettudományos- (Lékó Ilona Környezetvédelmi Verseny, Teleki Pál
  földrajzverseny, Herman Ottó Verseny, Bendegúz internetes vetélkedő, Tiszavetélkedő), rajz- és képzőművészeti pályázatokon, versenyeken.
  Tanulóink nagyszerű sikereket értek el alkotásaikkal, valamint versenyeken elért
  eredményeikkel.
 • Egyéb kapcsolódó programok: véradás, rendszeres úszásoktatás, gyümölcs- és
  tejprogram, túrák a Bihari-hegységbe, melyek mindegyike kapcsolódik az egészséges, környezettudatos szemlélet kialakításához.

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a környezettudatos nevelésben fontos szerepet játszik a külső szervezetekkel való kommunikáció, a szülők, a társadalmi környezet megfelelő tájékoztatása, bevonása a fenntarthatóság tanulásában is.

A civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés fokozza az
ökoiskolai tevékenység sikerét, hatékonyságát. Ezért továbbra is a helyi civil, szakmai
szervezetekkel további együttműködések fenntartása a cél (Magyarországi Ökoiskolák
Hálózata, hírlevél, MME, Gyula Polgármesteri Hivatal, Gyulai Német Kisebbségi
Önkormányzat, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Tájvízház, Gyulavári Biofarm, Körös-
Maros Nemzeti Park, Gyulai Rendőrkapitányság, Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező
Nonprofit Kft., Gyulai Sportegyesületek, Gyulai Kengyelfutók, stb.) Egészségfejlesztés
területén a település gyermekorvosai és a védőnők segítik a munkánkat.

Galéria 2017-2018

 

2016/2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden évben pályázatot ír ki Ökoiskola cím elnyerésére. A cím azon nevelési-oktatási intézmények legmagasabb szintű állami elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel.

2015 márciusában beadtuk pályázatunkat, s októberben kaptuk meg az örömteli hírt: hivatalosan is ökoiskola lettünk 2016. január 1-től. Az iskola 2018. december 31-ig (3 évig) jogosult az Ökoiskola cím és logó használatára, majd a pályázatot újra be kell nyújtani. Jelen pillanatban az iskolák negyede viseli ezt a címet. Az „Örökös Ökoiskola” címet háromszori sikeres pályázat után lehet elnyerni. Az ünnepélyes címátadás január 30-án történt meg, melyen Szabóné Földesi Erika, az Ökocsoport vezetője vett részt Budapesten.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területét átszövik, ezzel alakítva ki a tanulókban a környezettudatos szemléletet.

Intézményünk dolgozói kiemelten kezelik a környezettudatos gondolkodás fejlesztését alsó és felső tagozaton egyaránt. Tudatában vannak a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával, és ezt a szempontot a mindennapi munkájuk során érvényesítik. Tanulóink, nevelőink tudatosan figyelnek környezetünk védelmére. A személyes példaadás és a közösség ereje segíti környezetvédelmi munkánk hatékonyságát.

Ökoiskolai munkacsoportunk azon fáradozik, hogy minél érdekesebb és változatosabb programokat kínáljanak az év folyamán az iskola tanulóinak a fenntarthatóság jegyében, melynek megvalósításában intézményünk minden tanulója és dolgozója aktívan részt vesz. Mióta ÖKO-iskola lettünk, tudatosan úgy szervezzük iskolai programjainkat, hogy abban mindig megjelenjen egy-egy „öko” elem is.

Vannak évről–évre ismétlődő programjaink, de minden tanévben igyekszünk új elemekkel is színesíteni a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó foglalkozásainkat, melyből ebben az évben a következőket valósítottuk meg:

 • Februárban a Betegek világnapja alkalmából Kolozsi Ildikó tanárnő színjátszó csoportjával egy kis műsort adott elő a Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak és betegeinek, valamint kiállítást rendeztek a Kórház aulájában saját készítésű műveikből.
 • Az iskola aulájában tanulói munkákból kiállítás készült „Makett városrész” címmel.
 • Márciusban a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából a 4. b osztályosok őrjáratot tartottak az iskola épületében „Energia kaland” címmel, melynek célja volt a vízzel, villannyal való takarékosság ellenőrzése.
 • Az 1.c, 4.b, 6.b, és 6.c osztály bekapcsolódott a Pénz7 programjába.
 • Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szokásainkhoz híven megrendeztük ünnepi megemlékezésünket, melyet ebben a tanévben a 8.b osztály mutatott be Szintai Éva tanárnő felkészítésével, s a dekoráció újrahasznosított papírból készült.
 • A „Víz világnapja” alkalmából bekapcsolódtunk a KÖVIZIG által szervezett városi programokba, s az iskolai ÖKO sarokban is kiállítást rendeztünk e témában.
 • Áprilisban a „Digitális témahét”-re nevezett be az 1.c és a 6.c osztály.
 • A költészet napja alkalmából ünnepi műsort adott elő a 7.b osztály Kolozsi Ildikó tanárnő felkészítésével, melyhez versillusztrációkból kiállítás is készült az aulában „Ó, természet, ó dicső természet” címmel.
 • Ebben a hónapban véradást szerveztünk a Magyar Vöröskereszttel karöltve, melyen 21 felnőtt adott vért. Első lett a 3.b osztály, akik egy délutáni kirándulást nyertek a Steigervald lovastanyára.
 • „Megszólal a hulladék” címmel hagyományunkhoz híven versenyt hirdettünk osztályainknak papír és használt elem gyűjtésből, valamint – ebben az évben először – használt sütőzsiradékot gyűjtöttünk be. Sikerét nagyban köszönhetjük a szülők segítőkészségének.
 • A 7. és 8. évfolyamosainkhoz az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaság által elindított enHome Zöldjárat roadshow-ját hívtuk el. A program színes és érdekes formában, kísérletekkel és interaktív elemekkel gazdagított rendhagyó műsor során ismertette meg a megújuló energiaforrásokkal tanulóinkat.
 • Májusban a „Madarak és fák napja” alkalmából rendeztünk egészségnapot. A nap programját Szintai Éva és Dancsné Kovács Ilona tanárnők állították össze.

Galéria 2016-2017


Öko-galéria