Aktuális

Beiratkozás menete a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanévre történő iskolai beiratkozás helyi rendjét az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozata alapján az alábbiakban szervezzük meg.

1. A beiratkozást a KRÉTA rendszer segítségével személyes kontaktus nélkül bonyolítjuk le.

2. A beiratkozás módjáról a KRÉTA rendszer tudásbázisában további információkat találnak:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

3. A KRÉTA rendszerbe az alábbi linken keresztül tud majd belépni:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

4. A beiratkozáshoz szükséges iratok személyes bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

5. Ha a szülő nem a „körzetes” általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor az erre irányuló szándékát is a KRÉTA rendszeren keresztül tudja majd bejelenteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg a KRÉTA rendszer Beiratkozás felülete még nem aktív.

A beiratkozást érintő további teendőkről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket intézményünk honlapján.

Gyula, 2020. március 31.

Kertes Gabriella

intézményvezető


Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.

Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet

1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.


TÁJÉKOZTATÓ A 2020. MÁRCIUS 16-TÓL ÉRVÉNYES ÚJ MUNKARENDRŐL

Aktuális dokumentumok

Digitális munkarend

Szabályozás a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan


Tisztelt Szülők!

Iskolánk telefonos ügyelet tart munkanapokon 08,00-15,30-ig a 06-66/560-140-es telefonszámon.

Gyermeke iskolai felszerelése márc. 16-án (hétfőn) 15- 18 óráig átvehető az iskola földszinti aulájában, az épület a Rendőrség felőli barna kapun keresztül közelíthető meg.


Tájékoztatás a diákigazolvány igénylésekkel kapcsolatos tudnivalókról

A köznevelési intézményekben bevezetett digitális munkarend értelmében a diákok nem látogatják az oktatási intézményeket.

A fentiekre tekintettel elképzelhető, hogy a diákigazolvány igénylések benyújtása sem tud megtörténni, illetve a tanulók nem tudnak papír alapú, pecséttel, aláírással ellátott igazolásokat kapni.

Az Oktatási Hivatal az alábbi intézkedéseket kérte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Közlekedési Szolgáltatások Főosztályától

  • a 2019/2020. tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat is fogadják el a közlekedési szolgáltatók március 31. napja után (ez az intézkedés a felsőoktatási intézményeket érinti),
  • az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat is fogadják el a közlekedési szolgálatók.

Az ITM arról tájékoztatta hivatalunkat (Oktatási Hivatal), hogy az intézkedéseket elrendelte, így az intézmények bezárásából fakadóan a jogosultak nem szenvednek hátrányt a közlekedési kedvezmények igénybevétele során.

Amennyiben szükséges, akkor kérésre az OKTIG rendszerből a megfelelő adattartalommal előállított igazolásokat a tanulók részére elektronikus úton (szkennelve) eljuttatjuk.


Tisztelt Szülők!

A Gyulakonyha Kft ügyvezetőjével folytatott egyeztetés alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 2020. március 16-ától az új munkarend életbelépésével összhangban az iskolában étkezési lehetőség nincs. A már kifizetett ebédek árát a MENZA rendszer jóváírja.

Azoknak a gyerekeknek, akiknek a nyári szünetben már ismert módon ingyenes étkezést biztosítanak, a Gyulakonyha lakóhelyükre szállítja az ebédet.

Aki szeretne ebédet rendelni, azt a Gyulakonyha Kft-nél teheti meg (5700 Gyula, Szt. István u. 29/1, tel: 06-66-560-391).

Gyula, 2020. március 15.

Kertes Gabriella

intézményvezető


Tisztelt Szülők!

A Kormány által létrehozott Operatív törzs elrendelése alapján a Gyulai Rendőrkapitányság és Iskolánk az alábbi tájékoztatást teszi közzé (2020. március 12. 12:12):

Eljárásrend

Mit kell tudni a koronavírusról?

who_a_fertotlenito_kezmosas_menete-page-001


KORONAVÍRUS KÖZLEMÉNY


Nyílt nap az Implomban március 18-án és 19-én – ELMARAD

nyiltnap_torolve


Április 8.

Tanítás nélküli munkanap

Április 9-14.

Tavaszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap április 7, szünet utáni első tanítási nap április 16.)

Április 15.

Tanítás nélküli munkanap


Tájékoztató a gyermekek személyi igazolványával kapcsolatban


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KRÉTA rendszerben létre lett hozva az eÜgyintézési modul, mely a pedagógus – szülő közötti kapcsolattartás új formájaként segíti az iskolai ügyek intézését.

A rendszer bevezetésével kapcsolatban további információkat találnak az alábbi linken:

http://kk.gov.hu/download/a/cd/52000/KAFFEE%20projekt%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf