Aktuális

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekeik számára megigényelt ebédet – a hozott ételhordóba – minden munkanapon 11.30-tól 13.00 óráig tudják átvenni az Ady Endre utcai bejáratnál a Gyulakonyha Kft dolgozóitól.

Kérjük, csengessenek!

Étkezéssel kapcsolatban tájékoztatást minden munkanapon 08.00-tól 16.00 óráig kérhetnek a 06-66-560-140-es telefonszámon.

Üdvözlettel:

Kertes Gabriella

intézményvezető


Szabályozás a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan


Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata értelmében az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6. között lesz.

A pedagógiai szakszolgálati intézmények és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok a fenti időszakban elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg tevékenységüket.

Az iskolákban rendelkezésre álló digitális eszközök – a korábbiakhoz hasonlóan – ezúttal is kiadhatóak a tanulók részére.

Iskolánk a digitális munkarend megvalósulása céljából az eKRÉTA felületét és a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér platformot használja.

A tantermen kívüli digitális munkarend időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

Biztosítani kell ugyanakkor a tanulók étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával (elvitel, kiszállítás).


Március 1-12.

Közlekedési alapvizsga (4-7. évfolyam)

Március 3. 17.00-18.00

Egyházi tájékoztató a szülőknek – online

Március 17-18. 8.00-16.00

Ebédfizetés

Március 22-26.

Digitális témahét

Április 1-6.

Tavaszi szünet

Április 7-9.

Tanítás nélküli munkanap


Tisztelt Szülő! Kedves Tanuló!

A Gyulai Implom József Általános Iskola nevében szeretettel köszöntöm Önöket a 2020/2021-es tanév indulása alkalmából. Örülünk annak, hogy a tanévet biztonságosan, a hagyományos oktatási keretek között kezdhetjük el. Annak érdekében, hogy ezt a formát meg is őrizhessük, minden tőlünk telhetőt megteszünk a megelőzés érdekében. Ehhez kérjük szépen az Önök támogatását és együttműködését.

Kérjük Önöket, hogy az 1. sz. mellékletben olvasható tájékoztató tartalmát szíveskedjenek megismerni, kérjük az abban foglaltak tudomásul vételét és betartását.

Jelen intézményi protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az intézmény a honlapon keresztül tájékoztatja a tanulókat és a szülőket.

Gyula, 2020. augusztus 31.

Tisztelettel:

Kertes Gabriella s. k.

intézményvezető


Tisztelt Szülők!

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények részére kiadott Intézkedési Terv kiegészítése, módosítása:

  1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük Önöket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

2.10 Minden nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt későbbre halasztunk, vagy a megszervezés során az alábbiakat vesszük figyelembe:

– az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

– az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

– zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

– a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása

2.13 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

2.14 Az őszi úszásoktatást azonnali hatállyal felfüggesztettük.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy:

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Segítő, támogató együttműködésüket köszönöm!

Kertes Gabriella

intézményvezető